Voorwaarden

INFORMATIE OVER ONS

www.visitbirmingham.com is een website beheerd door Marketing Birmingham Limited ("We"). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 01631329 en hebben onze zetel te Baskerville House, Centenary Square, Broad Street, Birmingham B1 2ND.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle inhoud op deze site, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen en afbeeldingen (samen de 'inhoud') en de opstelling en de samenstelling van de inhoud en de eventuele databases ('Compilation') en alle software en code opgenomen in of gebruikt op de website en die op de System of in uw browser ("Software") zijn eigendom van ons of onze leveranciers of licentiegevers. Alle Content, Compilaties en Software wordt beschermd door het Verenigd Koninkrijk en de internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten.

Onze visuele identiteit en het logo zijn handelsmerken, de "Birmingham" logo zijn een geregistreerd handelsmerk. De identiteiten en / of logo's van Toerisme inrichtingen kunnen ook handelsmerken of geregistreerde handelsmerken. U bent niet toegestaan ​​om te gebruiken of te verveelvoudigen of toestaan ​​dat iemand anders om deze handelsmerken te gebruiken of te reproduceren, om welke reden, tenzij binnen deze voorwaarden uitdrukkelijk anders vermeld.

Erop wijzend in deze termen kan worden uitgelegd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins een licentie of recht om een ​​merk, een octrooi, modellenrecht of auteursrecht van ons, of enige andere derde partij te gebruiken.

Je moet de papieren of digitale kopieën van alle materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op welke wijze dan niet wijzigen, en je mag geen illustraties, foto's, video of audio of afbeeldingen niet los gebruiken van een begeleidende tekst.
Onze status (en dat van geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

Je moet een deel van het materiaal op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder het verkrijgen van een licentie om dit te doen van ons of onze licentiegevers.
Als u afdrukken, kopiëren of downloaden van een deel van onze site in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, uw recht om onze website te gebruiken zal onmiddellijk te staken en moet u, naar onze keuze, retourneren of alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt te vernietigen.

VERTROUWEN OP INFORMATIE GEPLAATST

Commentaar en andere materialen geplaatst op onze site zijn niet bedoeld als advies waarop vertrouwen moet worden geplaatst. Wij wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortvloeien uit enig vertrouwen door elke bezoeker van onze site op dergelijke materialen geplaatst, of door iemand die kan worden gesteld van een van de inhoud ervan.

VERBODEN GEBRUIK

U kunt onze site alleen voor wettige doeleinden. U mag geen gebruik maken van onze Site:

 • Op een manier die alle van toepassing zijnde lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving overtreedt.
 • Op een manier die onwettig of frauduleus, of heeft enig onrechtmatig of frauduleus doel of effect.
 • Voor het doel van zelfbeschadiging of poging om minderjarigen op enigerlei wijze schaden.
 • Om te zenden, of schaffen het verzenden van, ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of elke andere vorm van soortgelijke solicitation (spam).
 • Om bewust verzenden van data, te verzenden of elk materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode ontworpen om negatief effect hebben op de werking van een computer software bevat uploaden of hardware.


U stemt er ook mee:

 • Niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren of opnieuw te verkopen een deel van onze Site
 • Niet om toegang te krijgen zonder toestemming, verstoren, beschadigen of verstoren:
 • elk deel van onze Site;
 • alle apparatuur of het netwerk waarop onze Site is opgeslagen;
 • alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site; of
 • alle apparatuur of het netwerk of software die eigendom of gebruikt door derden.

INTERACTIVE SERVICES

We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten op onze site (interactieve diensten).

Waar doen we bieden geen interactieve dienst, zullen we duidelijke informatie aan u over de aard van de dienstverlening, als het wordt gemodereerd en welke vorm van moderatie gebruikt wordt (met inbegrip van de vraag of het is de menselijke of technische).

We zullen ons best doen om eventuele risico's voor de gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) van derden wanneer zij gebruik maken elke interactieve dienst die op onze site te beoordelen, en we zullen beslissen in elk geval de vraag of het wenselijk is matiging van het gebruik bevoegde dienst (met inbegrip van wat voor soort matiging te gebruiken) in het licht van deze risico's. We zijn echter niet verplicht om toezicht te houden, monitor of matige enige interactieve service die wij bieden op onze site, en we sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze content normen , of de dienst wordt gemodereerd of niet.

Het gebruik van een van onze interactieve diensten door een minderjarige is onderworpen aan de toestemming van hun ouders of voogd. Wij adviseren ouders die hun kinderen toestaan ​​om een ​​interactieve dienst dat het belangrijk is dat ze communiceren met hun kinderen over hun veiligheid online, zoals matiging is niet waterdicht te gebruiken. Minderjarigen die met behulp van een interactieve dienst moet bewust zijn van de mogelijke risico's voor hen worden gemaakt.

Houdt u er rekening mee dat het gebruik van de Site of de diensten die op het voor de doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan ​​door deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk verboden, en je alle risico's en aansprakelijkheid voor een dergelijk gebruik dat wordt gemaakt of toegestaan ​​door je accepteert. U stemt ermee in dat u ons zal terugbetalen aan de vraag naar alle schade die wij of een van onze medewerkers of leveranciers of Tourism Inrichtingen lijden als gevolg van een dergelijk gebruik.

CONTENT NORMEN

Deze inhoud normen gelden voor elke en alle materiaal dat je bijdraagt ​​aan onze Site (bijdragen), en om alle interactieve diensten die ermee verbonden zijn.

Bijdragen moeten:

 • Accuraat (waar ze staat feiten).
 • Worden oprecht gehouden (waar ze staat adviezen).
 • Voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in elk land van waaruit ze zijn geplaatst.

Bijdragen mogen niet:

VRIJWARINGEN

U stemt het volledig eens te vergoeden, schadeloos te houden en houdt ons of een van onze functionarissen, werknemers, agenten, onderaannemers en aangesloten bedrijven te vrijwaren van en tegen alle kosten, aanspraken, verliezen, schade of aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten) die door een derde partij in enig rechtsgebied als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de site op andere wijze dan in overeenstemming met deze voorwaarden, of in omstandigheden waar je bent in strijd met deze voorwaarden, of enige andere inbreuk door u van enig recht van derden.

U hierbij afzonderlijk volledig eens te vrijwaren ons en een van onze medewerkers en een van de toeristische instellingen en hun koopman dienstverleners uit en tegen alle en alle kosten, verlies, schade, uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten) die voortvloeien van fraude door jou.

ONZE WEBSITE WORDT REGELMATIG GEWIJZIGD

We streven ernaar onze site regelmatig bij te werken, en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Als het nodig is, kunnen we de toegang tot onze site op te schorten, of voor onbepaalde tijd sluiten. Elk van het materiaal op onze site kan verouderd zijn op een gegeven moment, en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal te werken.

DISCLAIMER

Deze Disclaimer is opgenomen in en maakt deel uit van onze site voorwaarden. Verwijzingen naar 'u', 'jouw', 'Toerisme Inrichtingen', 'Site', 'Software', 'Personal Information' en 'Financiële informatie' hebben de betekenis gegeven in deze voorwaarden.

Wij maken geen expliciete of impliciete garantie of verklaring, noch aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid:

 • met betrekking tot de juistheid, volledigheid, geschiktheid voor een bepaald doel of valuta van de informatie toegankelijk via deze site, tenzij het niet onafhankelijk kunnen worden geverifieerd;
 • dat de Site en de inhoud ervan vrij zijn van virussen of iets anders dat besmetting heeft of vernietigende eigenschappen ook wanneer dergelijke virussen of andere programma's leiden tot verlies of beschadiging van uw gegevens of andere eigendommen;
 • dat geselecteerde Toerisme Inrichtingen zal geen reserveringen beweerde te worden gegenereerd door het gebruik van deze site te ontvangen (omdat de overdracht van uw bestelling uit de Dienst aan de Tourism Inrichtingen kan mislukken om redenen die buiten onze controle); of
 • als de goederen, diensten en / of accommodatie gevonden op of via de site (omdat dit de verantwoordelijkheid van de Toerisme Inrichtingen);
 • dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal door u gekocht of via de Service verkregen voldoet aan uw verwachtingen (omdat hun kwaliteit is de verantwoordelijkheid van de Toerisme Inrichtingen en het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of ze voldoen aan uw eisen);
 • met betrekking tot de kwaliteit van de site (omdat de site gratis wordt verstrekt);
 • als om de werking, functionaliteit of toegankelijkheid van de site;
 • de Site of de dienst voldoet aan uw eisen;
 • dat de Site of de Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn (hoewel een keer hebben wij uw persoonlijke gegevens of financiële informatie ontvangen zullen wij het redelijk veilig in overeenstemming met de Data Protection Act 1998 te houden);
 • dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn; of
 • dat eventuele fouten in de Site of de Software zal worden gecorrigeerd.

Wij maken de bovenstaande uitsluitingen omdat je stappen kunt nemen die risico's zelf te beheren. Je moet:

 • check uw persoonlijke informatie en financiële informatie in het bezit van ons regelmatig om ervoor te zorgen is het up-to-date en accurate, controleren de informatie die is gepubliceerd op onze Service met de relevante Toerisme Establishment, en alle andere informatie van een onafhankelijke bron te controleren voordat een beroep op het;
 • maak uw eigen arrangementen om uw gegevens en de woning vrij van virussen of andere kwaadaardige of ongeautoriseerde programma's te houden;
 • met de desbetreffende Toerisme Establishment om ervoor te zorgen het is uw bestelling ontvangen;
 • vraag het toerisme Establishment om haar informatie over haar producten, diensten en / of huisvesting en hun kwaliteit te bevestigen, controleer dan de bepalingen en voorwaarden, en vergelijk alles met gelijkaardige aanbiedingen van soortgelijke bedrijven;
 • gebruik een andere site service als je wilt zekerheid over de werking, kwaliteit, geschiktheid voor uw behoeften, functionaliteit, toegankelijkheid, beschikbaarheid, beveiliging of foutloos lopen (en je bent waarschijnlijk te hebben om een ​​vergoeding te betalen om het te gebruiken), of proberen met behulp de site op een ander tijdstip en / of andere apparatuur;
 • Controleer de resultaten van de zoekopdrachten die u maakt met behulp van de Service met Toerisme Inrichtingen, maken de zoekopdrachten op verschillende tijden en met verschillende zoekparameters, en het gebruik van andere soortgelijke Site services.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de computerapparatuur of telefoon diensten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de site.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Het materiaal getoond op onze site wordt verstrekt zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Voor zover toegestaan ​​door de wet, wij, de andere leden van onze groep van bedrijven en derden verbonden met ons hierbij uitdrukkelijk uitgesloten:

 • Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, common law of de wet van het eigen vermogen.
 • Iedere aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van onze website, de websites gekoppeld aan het en alle materialen geplaatst op het, met inbegrip van, zonder beperking, enige aansprakelijkheid voor:
 • verlies van inkomen of inkomsten;
 • verlies van zaken;
 • verlies van winst of contracten;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van gegevens;
 • verlies van goodwill;
 • verspilde management- of kantoortijd; en

voor enig ander verlies of schade, van welke aard dan ook, echter ontstaan ​​en of veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien te voorzien, met dien verstande dat deze voorwaarde niet belet claims voor verlies van of schade aan uw tastbare eigendommen of alle andere claims voor directe financiële schade die niet zijn uitgesloten door een van de categorieën hierboven uiteengezette.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling of verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

Informatie over u en uw bezoeken aan onze SITE

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door het gebruik van onze site, gaat u akkoord met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

OMGAAN MET TOERISME INRICHTINGEN

Wij bieden materiaal over derde partijen, waaronder toerisme Inrichtingen die als enige uitgever en niet noodzakelijkerwijs de inhoud van die, leverancier van informatie, reclame en / of sponsoring te onderschrijven. Als u een klacht over een dergelijke inhoud gepubliceerd op onze site hebben dan kunt u ons en de relevante Toerisme Establishment melden.

Elke bestelling die u via de service indienen zal een aanbod of uitnodiging om te behandelen (zoals bepaald door de voorwaarden van de Toerisme Establishment's) door u aan het toerisme Establishment voor de goederen, diensten of accommodatie gepubliceerd op onze site en door u geselecteerde vormen. Normaal gesproken treden wij als verwijzer en zullen we doorgeven aan uw aanbod of uitnodiging om te behandelen aan de Tourism Establishment. De juridische status van uw boeking en de voorwaarden waarop het is gemaakt zal worden bepaald door de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn tussen u en de Toerisme Establishment. Zodra uw reservering is ons bevestigd door de Tourism Establishment zullen we doorgeven aan u een voucher (per e-mail, fax of post) van de Toerisme Establishment bevestigt haar aanvaarding van die volgorde.

Je moet er rekening mee dat elk contract (en) gemaakt zal worden tussen u en de Toerisme Establishment (s) met wie u een bestelling heeft geplaatst en zullen worden onderworpen aan de Tourism Establishment (s) voorwaarden. Je moet alle voorwaarden en condities te lezen voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst (en). Je zal niet aangaan van een contract met Marketing Birmingham wanneer een boeking wordt geaccepteerd.

Wanneer een contract wordt gemaakt tussen u en een Toerisme Establishment, zullen we doorgeven aan uw persoonlijke informatie en financiële informatie (zoals deze termen gedefinieerd zijn in onze Privacy Policy) dat toerisme Oprichting en door het plaatsen van een bestelling met behulp van onze site accepteert u en toestemming te het doorgeven van uw gegevens.

We zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor alle transacties tussen u en een derde partij vermeld op de site. Alle transacties die u doen met hen wordt uitgevoerd op eigen risico.

Alle boekingen moeten worden begeleid door uw credit card gegevens, en de creditcard moet geldig tot een datum na geplande aankomst bij het Toerisme Establishment. Deze gegevens worden direct doorgegeven aan de Tourism Inrichtingen om de reservering te nemen, en we hebben geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik door het toerisme Oprichting van die gegevens of onrechtmatig gebruik van de kaart details.

De boeking tussen u en het toerisme Vestiging is pas definitief wanneer u een schriftelijke of elektronische bevestiging van de reservering van ons. In het onwaarschijnlijke geval dat u niet deze bevestiging ontvangt u contact met ons op info@marketingbirmingham.com of telefoon 0121 202 5115.

U moet de kamers hotel goed schoon en netjes bij aankomst, maar we accepteren geen verantwoordelijkheid voor de staat en toestand van de kamer of de diensten. Wij zullen u wel helpen bij het instellen van eventuele gebreken aan de aandacht van de Toerisme Establishment dient deze door u worden gevraagd.

Bepalingen en voorwaarden van de Toerisme Establishment zal van toepassing zijn op uw boeking. Elke wijziging van uw reservering, een keer gemaakt, zullen worden onderworpen aan deze voorwaarden.

UPLOADEN MATERIAAL OP ONZE WEBSITE

Elk materiaal dat u uploaden naar onze site zullen niet-vertrouwelijk en niet-eigendom worden beschouwd, en we hebben het recht om te gebruiken, kopiëren, verspreiden en aan derden dergelijk materiaal voor enig doel. We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert dat materiaal geplaatst of geüpload door u naar onze site vormt een schending van hun intellectuele eigendomsrechten, of van hun recht op privacy.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk is aan een derde partij, voor de inhoud of nauwkeurigheid van materialen geplaatst door u of een andere gebruiker van onze Site.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of andere merkgebonden materiaal kan besmetten te wijten zijn aan uw gebruik van onze Site of om uw downloaden van materiaal geplaatst op het, of op een website gekoppeld.

Linken naar ONZE WEBSITE

U mag linken naar onze homepage, mits u dit doet op een manier die eerlijk is en de juridische en niet onze reputatie schaden of profiteren van het, maar je moet een koppeling tot stand brengen op een zodanige wijze dat elke vorm van vereniging suggereren , goedkeuring of goedkeuring van onze kant, waar niemand aanwezig is.

U moet een link van een website die niet uw eigendom is niet vast te stellen.

Onze site mag niet worden ingelijst op een andere website, noch mag u een link naar een deel van onze Site anders dan de homepage te maken. We behouden ons het recht voor om de koppeling in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving. De website van waaruit u een koppeling moet voldoen in alle opzichten met onze content normen.

LINKS VAN ONZE SITE

Waar onze site bevat links naar andere sites en middelen die door derden, worden deze koppelingen voor alleen uw informatie. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en accepteren geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik van hen.

Rechtsgebied en toepasselijk recht

De Engels rechtbanken exclusieve bevoegdheid hebben meer dan een vordering die voortvloeit uit of in verband met een bezoek aan onze website, hoewel we behouden ons het recht voor om een ​​procedure tegen u in uw woonland of een andere relevante land te brengen wegens schending van deze voorwaarden.

VARIATIONS

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina. U wordt geacht naar deze pagina om tijd te controleren van tijd tot kennisgeving van eventuele wijzigingen maakten we, zoals ze zijn bindend voor u. Sommige van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen elders gepubliceerd op onze site.

MEDEDELINGEN

U kunt ons bericht onder deze voorwaarden geven per post naar ons adres vermeld op onze website of door het sturen van een e-mail naar ons op info@marketingbirmingham.com . We kunnen geven u merkt per post of e-mail naar het adres dat u ons via de website. Kennisgevingen worden geacht te zijn een uur na verzending geserveerd per e-mail (op voorwaarde dat de e-mail wordt erkend of de levering wordt bevestigd door read-ontvangst) of drie werkdagen na verzending per post.

UW ZORGEN

Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze site wordt weergegeven, neem dan contact op met ons support team via email op info@marketingbirmingham.com .

Dank u voor uw bezoek aan onze website.

Essentials

Kaarten en gidsen

Kaarten en Gidsen voor uw bezoek.

Lees Meer

Verplaatsingen

Verplaatsingen Birmingham kan niet eenvoudiger ...

Lees Meer

Onderzoeken

Zoeken naar plaatsen, evenementen & accommodatie ...

Lees Meer

Festivals & evenementen

Neem een kijkje op wat er op af en komen hier ...

Lees Meer

FROM TWITTER

RT @BhamPhotoFest: EXTRA TICKETS RELEASED!! The original allocation of 100 tickets sold out in no time at all! As a result of this demand w…

RT @BM_AG: We're pleased to share this great news! Over a quarter of a million people visited #DippyonTour spending £4.2million in the city…

RT @JQBID: It's official, we have some truly amazing pubs in the #JQ 🍻! As featured in today's @birminghampost the @CAMRA_Official Good Bee…

Sportieve hoogtepunten

Alle sportevenementen

Er is altijd iets of iemand, om te juichen voor hier

Lees Meer

Cultuur

Art Galleries

Birmingham kunstcollectie is zo breed als het is indrukwekkend.

Lees Meer

Film

Multiplexen, de UK's oudste werkende bioscoop of arthouse cool?

Lees Meer

Birmingham Museum & Art Gallery

Een levendige museum in het hart van de stad met meer dan 40 galeries.

Lees Meer

Dans

Een divers aanbod van dansgroepen en locaties.

Lees Meer

Zie meer, voelen zich meer

Kom, verblijf en genieten van de cultuur in een van Europa's meest bruisende steden.

Lees Meer

Het winkelen

Shoppinginbirmingham.com

Plan de perfecte shopping trip met volledige winkel, centrum en het merk directories.

Lees Meer

Winkelcentra

Van de wereldberoemde, 21st Century Plaza de Toros van de Victoriaanse elegantie van de Great...

Lees Meer

Levendige straten

Het koppelen van de centra zijn Birmingham drukke winkelstraten, vol met grote merken en boutique...

Lees Meer

Markten

Heeft verbazingwekkende markten Birmingham niet missen - of het nu de 850-jaar oude Bullring markten...

Lees Meer

Jewellery Quarter

Home naar meer diamanten ringen, afwerking en penningen van de liefde dan elders in het...

Lees Meer

Trouwen in Birmingham

We hebben alles gedekt uit de ringen tot aan de locatie zelf.

Lees Meer